Temel İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre bütün çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması ve risk değerlendirme raporunda belirlenen risklere göre işine özel eğitimler alması gerekiyor. Hakim Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin, bütün iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verme yetkisi olduğu gibi, iş güvenliği uzmanı hizmeti alan bütün işyerlerinde, bu eğitimleri vermek firmamızın görevlendirdiği iş güvenliği uzmanının görevidir.

Eğitim Planı        

Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitimleri içeren Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.

Eğitimlerin Uygulanması

Eğitimler, yönetmelikte belirtildiği üzere üç gruba ayrılır;

1) Yeni Eğitim (İş Başı Eğitimi): İşe yeni giren çalışana verilen eğitimdir. Eğitimde, işyerinin kısaca tanıtımı yapılır, genel iş sağlığı ve güvenliği konuları hakkında çalışan bilgilendirilir.

2) İlave Eğitim: Çalışanların iş güvenliği konuları hakkındaki eksikliklerini tamamlamak ve mesleki niteliklerini geliştirmek için verilen eğitimlerdir.

3)    İleri Eğitim: Çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve mesleki anlamda işletme körlüğünü ortadan kaldırmak için verilen eğitimlerdir.

 

İşyerinde Çalışanların Almaları Gereken Eğitimler

 

 

1) Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İşverenler, tüm çalışanlarının temel iş sağlığı ve güvenliği konularını içeren eğitim almalarını sağlamalıdır.

2) Geçici ve belirli süreli işlerde eğitim

Geçici ve belirli süreli işlerde çalışanlara, yapacakları işin risklerini bildiren gerekli eğitim verilmelidir.

3) Yangın Eğitimi

İşverenler, tüm çalışanlarının yangın olayı ve yangından korunma konularını içeren eğitim almalarını sağlamalıdır.

4) İşlere Yönelik Özel Eğitim

İş ekipmanını kullanan çalışana bu ekipmanın kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bu risklerden korunmanın yollarını içeren eğitim verilmelidir. Ayrıca iş ekipmanlarının kontrol ve bakımı konularında çalışanlara, yeterli özel eğitim verilmelidir.

Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir. 

 

 

 

 

5) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Eğitim

Kimyasal maddelerle çalışanlara, bu maddelerle çalışmalarda karşılaşabilecekleri riskleri ve tehlikeleri içeren eğitim verilmelidir.

6) Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Eğitim

Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışanlara, bu maddelerle çalışmalarda karşılaşabilecekleri riskleri ve tehlikeleri içeren eğitim verilmelidir.

 

 

7) Asbestle Çalışmalarda Eğitim

Asbestle çalışanlara, bu maddelerle çalışmalarda karşılaşabilecekleri riskleri ve tehlikeleri içeren eğitim verilmelidir.

8) Makine Koruyucuları İle İlgili Eğitim

Çalışanlara, kullandığı makinenin koruyucusu hakkında uyulması gereken kurallar hakkında gerekli eğitim verilmelidir.

9) Gürültülü Ortam Çalışmalarında Eğitim

Çalışanlara, gürültülü ortamda çalışmanın riskleri hakkında gerekli bilgi ve eğitim verilmelidir.

10) Titreşimli Ortam Çalışmalarında Eğitim

Çalışanlara, titreşimli ortamda çalışmanın riskleri hakkında gerekli bilgi ve eğitim verilmelidir.

11) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Eğitim

Çalışanlara, ekranlı araçlarla çalışmanın riskleri hakkında gerekli bilgi ve eğitim verilmelidir.

12) Elle Taşıma İşlerinde Eğitim

Elle taşıma yapan çalışanlara, yaptıkları işin riskleri hakkında gerekli bilgi ve eğitim verilmelidir.

13) İlkyardım Eğitimi

Tüm işyerleri, her yirmi personel için bir, ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcı bulundurmak zorundadır.

14) Hijyen Eğitimi

İşveren, tüm çalışanlara genel hijyen konusunda eğitim verdirmelidir. Mutfak ve temizlik işlerinde görev yapan çalışanlar için özel hijyen eğitimleri verilmelidir.

15) Ergonomi Eğitimi

İşveren, tüm çalışanlarına ergonomi eğitimi verdirmelidir. Yaptığı işin niteliğine göre fiziksel anlamda zarar görebilecek olan çalışanlar için, ayrıca ergonomi eğitimi verilmelidir.